ვარდისფერი კვარცი

Updated: May 16, 2020

ვარდისფერი კვარცი უნივერსალური სიყვარულის ქვაა. ის აღადგენს ურთიერთობებში ნდობას და ჰარმონიას, ხელს უწყობს უპირობო სიყვარულს. ვარდისფერი კვარცი ასუფთავებს და ხსნის გულს ყველა დონეზე, რათა ხელი შეუწყოს სიყვარულს, თავმოყვარეობას, მეგობრობას, შინაგან ღრმა შეხორცებას და მშვიდობის გრძნობას.


58 views0 comments
  • Pinterest
  • Instagram
  • Facebook

©2020 by Prime Handicraft. Proudly created with Wix.com