აკვამარინი

ეს არის დამამშვიდებელი, დამამშვიდებელი და გაწმენდის და შთააგონებს ჭეშმარიტებას, ნდობას და გაშვებას. ძველ ლორში, აკვამარინი ითვლებოდა, რომ ქალთევზების საგანძური იყო და მეზღვაურებს იყენებდნენ, როგორც კეთილდღეობის, უშიშრობის და მფარველობის ტალიმენი. იგი ასევე ითვლებოდა მარადიული ახალგაზრდობისა და ბედნიერების ქვა.


15 views0 comments
  • Pinterest
  • Instagram
  • Facebook

©2020 by Prime Handicraft. Proudly created with Wix.com