ლავა


ლავის ქვა არის დამაგრების ქვა, რომელიც აძლიერებს ადამიანის დედამიწასთან კავშირს. ეს გვაძლევს ძალასა და გამბედაობას, რაც გვაძლევს სტაბილურობას ცვლილებების დროს. ეს უზრუნველყოფს ხელმძღვანელობას და გაგებას ისეთ სიტუაციებში, როდესაც შეიძლება დაგვჭირდეს "უკან გაბრუნება". დამამშვიდებელი ქვა, ის ძალიან სასარგებლოა სიბრაზის განადგურებაში.

  • Pinterest
  • Instagram
  • Facebook

©2020 by Prime Handicraft. Proudly created with Wix.com