ციტრინი

ასტიმულირებს ტვინს, აძლიერებს ინტელექტს. ციტრინი ხელს უწყობს მოტივაციას, ააქტიურებს შემოქმედებითობას და ხელს უწყობს თვითგამოხატვას. აძლიერებს კონცენტრაციას და აცოცხლებს გონებას. იგი ათავისუფლებს უარყოფით თვისებებს, დეპრესიას, შიშებსა და ფობიებს.

.

  • Pinterest
  • Instagram
  • Facebook

©2020 by Prime Handicraft. Proudly created with Wix.com